Nagrade priznanja

nagrade-priznanjaPregledajte nagrade i priznanja naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"... ...

pogledaj više

Aktualni projekti

Upoznajte aktualne projekte naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

Foto galerija

Pogledajte foto galeriju naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

13
Lis

Besplatna marenda

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

 

Obvezni kriterij za sudjelovanje u projektu je:

 

1. Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

 

Dokumenti kojima se dokazuje ovaj kriterij su:

 

  • Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu
  • Važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna
  • Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu
  • Uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu
  • Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

 

Dovoljan je samo jedan od navedenih dokumenata.  

 

Dodatni kriterij prema kojem se može uključiti maksimalno 10% od ukupnog broja djece za sudjelovanje u projektu je:

 

1. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz jednoroditeljskih obitelji

 

Dokumenti kojima se dokazuje ovaj kriterij su:

 

  • Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika

 

Molimo sve roditelje/zakonske skrbnike/posvojitelje/udomitelje čija djeca ostvaruju pravo na financiranje školske po navedenim kriterijima da ispune obrazac izjave/prijave (ispunjava se za svako dijete posebno) te ga zajedno sa dokaznom dokumentacijom dostave stručnoj službi škole zaključno sa 22.10.2020. godine, četvrtak.

07
Ruj

Organizacija odgojno obrazovnog rada u školskoj 2020./2021. godini

  1. 1.ORGANIZACIJA NASTAVE

 

Nastava je organizirana u dvije smjene koje se tjedno rotiraju. Nastavni sat traje 40 minuta.

Prvi tjedan je prijepodne BD smjena, dok je poslijepodne AC smjena.

Učenici razredne nastave dolaze u 8:15 h ujutro, odnosno 14:15 h poslijepodne. 7. i 8. razredi dolaze u 8:00 h ili 14:00 h, dok će učenici 5. i 6. razreda svaki dan započeti nastavu drugi školski sat (8:40 h ili 14:40 h).

Učenici prvog razreda prvi dan nastave dolaze u pratnji jednog roditelja koji mora imati masku i paziti fizičku udaljenost.

Roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. Povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaji osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.

Roditelj ne šalje dijete u školu ukoliko dijete ima simptome zarazne bolesti, ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu, o čemu nadležni liječnik izdaje potvrdu, kao i za učenike koji su odsutni iz škole jer su COVID pozitivni i koji su u samoizolaciji, nastava se organizira kao nastava na daljinu.

Roditelji su dužni izmjeriti djetetu temperaturu prije polaska u školu i zapisati ju u zato namijenjenu bilježnicu, te potpisati.

Roditelji u pravilu ne smiju ulaziti u školu osim ako je to nužno. Odlukom ravnatelja u školu u pratnji djeteta može ući roditelj učenika 1. razreda prvi nastavni dan i roditelj učenika s teškoćama u razvoju. U tom slučaju obavezno je nošenje maske.

 

 

 

  1. 2.PROTOKOL KRETANJA PO ŠKOLI

Svaki razredni odjel boravi u svojoj učionici prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Učenici RN u svojoj učionici imaju sve nastavne predmete osim Informatike, a u PN sve osim Informatike, Kemije, Fizike i TZK-a.

U zajedničkom prostoru škole se izbjegava kontakt učenika različitih razrednih odjela.

Učenici će koristiti sanitarni prostor najbliži njihovom razredu. U sanitarni prostor ulazi po jedan učenik, ostali čekaju ispred poštujući propisani razmak.

      Učenicima je zabranjen izlazak izvan prostora ustanove tijekom odgojno-obrazovnoga rada, stoga je potrebno da učenici ukoliko ne primaju školsku marendu ponesu marendu od kuće. Za marendu će im biti određeno vrijeme koje će provoditi u učionici.

 

  1. 3.OPĆE MJERE SPRJEĆAVANJA ŠIRENJA ZARAZE

Održavanje fizičkog razmaka.

Pranje ruku tekućom vodom i sapunom. – Ruke se moraju prati redovito, a pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku.

Dezinfekcija ruku – ruke se dezinficiraju prilikom ulaska u školu ispred učionice, te po potrebi tijekom dana. Prednost se daje pranju ruku. Dezinficijense ne koriste učenici koji imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens kod njih izaziva nelagodu.

Nošenje maski – učenici nose maske u svim prostorima škole. Maske nose u organiziranom i javnom prijevozu.

Kihati treba u lakat ili maramicu koja se potom baca u zatvoreni koš za smeće. Poticati učenike da ne dijele školski pribor, te da nepotrebno ne dodiruju površine ili predmete u školi.

Ako se u školi utvrdi da dijete ima simptome odvaja se od drugih, te se pozivaju roditelji da dođu po dijete. Ravnatelj mora obavijestiti epidemiologa ako ima više djece sa simptomima. Tada započinje epidemiološki nadzor. Ako je netko pozitivan djeca koja su bila u kontaktu ići će u mjeru samoizolacije.

Roditeljski sastanci i individualni razgovori roditelja i učenik ostvarivati će se na daljinu u dogovoreno vrijeme na način dogovoren s razrednikom.

 

Opširnije upute i preporuke možete pročitati u dokumentu koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. u kojemu se predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama. Dokument se može preuzeti na poveznici.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%2029.8.2020.pdf

 

 

                                                                                   Ravnatelj

                                                                          Natko Duvnjak, prof.

03
Ruj

Informacije za početak školske 2020./2021. godine

 

 

PRVI DAN ŠKOLE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA

 

Učenici prvih razreda dolaze u pratnji samo jednog roditelja koji pri ulasku u prostor škole mora imati zaštitnu masku za lice.

 

MATIČNA ŠKOLA – 1. a i 1.b 10:00 h

BILICE – 10:00 h

LOZOVAC – 9:00 h

 

 

 

 

INFORMACIJE O POČETKU NASTAVNE GODINE

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dokument Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. u kojemu se predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama. Dokument se može preuzeti na poveznici.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%2029.8.2020.pdf

 

Sukladno tome organizirana je nastava i u našoj školi. Škola će raditi prema modelu    

A - svi učenici na nastavi uz poštivanje epidemioloških mjera prema uputama HZJZ i MZO.

 

Nastavna godina 2020./21. počinje u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine, i to:

smjena BD – jutro

-         razredna nastava (od 2. do 4. razreda) – 8:15 h

-         7. i 8. razredi u 8:00 h

-         5. i 6. razredi u 8:40 h

-         PŠ Bilice – 2. razred u 8:00 h

-         PŠ Lozovac – svi razredi u 9:00 h

 

smjena AC – poslijepodne

-         razredna nastava (od 2. do 4. razreda) – 14:15 h

-         7. i 8. razredi u 14:00 h

-         5. i 6. razredi u 14:40 h

-         PŠ Bilice – 3. i 4. razredi u 14:00 h

 

Učenici će 1.dana nastave imati samo Sat razrednika uz podjelu rasporeda sati. Udžbenike za školsku godinu 2020./21. učenici će preuzeti također prvog dana nastave - potrebno ponijeti čvršću vrećicu ili školsku torbu.

Roditelji su dužni izmjeriti djetetu temperaturu prije polaska u školu i zapisati ju u zato namijenjenu bilježnicu, te potpisati.

Autobus za prijevoz učenika putnika tog dana će biti osiguran.

Za 7. i 8. razred autobus kreće iz Brnjice u 12:25 h, te u 13:20 h iz Bilica. Za 5. i 6. razred autobus kreće 12:55 h iz Brnjice, te 13:50 iz Bilica. Povratak je u 15:10 h i 15:50 h.

 

MOLIMO SVE UČENIKE I ZAPOSLENIKE DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU SVIH PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA KAKO BI ŠTO USPJEŠNIJE ZAPOČELI OVU DOSAD NAJZAHTJEVNIJU ŠKOLSKU GODINU!

 

 

 

 

 

 

PRVI RAZRED 2020./2021.

 

1.a Eva Lovrić Žaja (smjenski)

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

M.M.B.

07.08.2013.

2.

N.B.

24.12.2013.

3.

M.B.

14.11.2013.

4.

T.B.

29.05.2013.

5.

M.B.

10.05.2013.

6.

M.DŽ.

03.06.2013.

7.

D.K.

13.03.2014.

8.

A.L.

08.03.2014.

9.

C.T.P.

11.09.2013.

10.

A.R.

15.02.2014.

11.

M.Š.

05.07.2013.

12.

A.V.

24.07.2013.

13.

M.Ž.

02.01.2014.

 

 

1.b Franka Barić (produženi boravak)

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

T.B.

02.05.2013.

2.

M.V.B.

24.04.2013.

3.

A.C.

27.03.2014.

4.

N.G.

24.12.2013.

5.

L.K.

28.01.2014.

6.

J.L.

22.10.2013.

7.

E.M.

27.03.2014.

8.

E.S.

20.06.2013.

9.

K.Š.

23.08.2013.

10.

A.Š.

04.12.2013.

11.

A.Š.

08.12.2013.

12.

J.V.

08.03.2014.

1.Bilice – Josipa Bilušić Brailo

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

N.A.

24.03.2014.

2.

Š.ČC.

15.10.2013.

3.

F.ĆC.

05.06.2013.

4.

N.ĆC.

11.02.2014.

5.

L.G.

20.09.2013.

6.

R.K.

18.11.2013.

7.

I.M.

01.04.2013.

8.

K.M.

10.04.2013.

9.

M.M.

08.09.2013.

10.

P.P.

15.02.2014.

11.

A.R.

09.12.2013.

1. Lozovac – Sanja Seferović

 

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

I.G.

09.02.2014.

2.

L.G.

01.07.2013.

3.

N.J.

05.09.2013.

4.

Š.K.

09.04.2013.

5.

L.K.

21.08.2012.

6.

A.K.Ž.

31.12.2012.

7.

L.P.

29.11.2013.

8.

L.V.

25.03.2013.

9.

A.Ž

16.07.2013.

10.

M.Ž.

02.03.2013.

5.a Kristina Bumbak

 

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

L.B.

16.07.2008.

2.

A.B.

15.12.2009.

3.

D.B.

15.12.2009.

4.

L.B.

04.06.2009.

5.

L.Č.

13.07.2009.

6.

G.Č.

25.12.2009.

7.

L.ĆC.

26.01.2010.

8.

E.Đ.

12.09.2009.

9.

K.G.

08.01.2010.

10.

K.K.

22.05.2009.

11.

M.K.

17.08.2009.

12.

T.M.

06.06.2009.

13.

V.M.

13.05.2010.

14.

L.A.P.

17.06.2010.

15.

M.R.

17.11.2009.

16.

S.Š.

14.10.2009.

17.

A.Š.

28.12.2009.

18.

A.T.

11.02.2010.

19.

M.Z.

26.03.2010.

20.

I.Ž.

28.12.2009.

 

                                                                                              

5.b Karolina Ejić

 

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

M.A.

10.12.2009.

2.

M.A.

03.10.2009.

3.

F.B.

05.11.2009.

4.

M.D.

07.09.2009.

5.

E.D.

15.02.2010.

6.

E.Đ.

29.04.2009.

7.

M.K.

29.03.2010.

8.

F.L.

28.03.2010.

9.

M.G.

22.03.2010.

10.

M.L.

09.12.2009.

11.

J.M.

29.06.2009.

12.

A.M.

11.08.2009.

13.

M.M.

11.08.2009.

14.

M.M.

07.07.2009.

15.

I.R.

17.08.2009.

16.

L.S.

01.04.2010.

17.

P.Š.

05.09.2009.

18.

L.Š.

19.09.2009.

19.

G.V.

06.10.2009.

20.

M.Z.

21.09.2009.

5.c Marina Baranović

 

 

UČENIK/CA

DATUM ROĐENJA

1.

J.B.

19.03.2009.

2.

I.B.

05.01.2010.

3.

K.B.

22.01.2010.

4.

V.B.

05.01.2010.

5.

V.B.

23.05.2009.

6.

L.B.I.

27.11.2009.

7.

D.Č.

04.01.2010.

8.

I.Ć.

01.08.2009.

9.

P.Ć.

10.11.2009.

10.

T.E.

03.11.2009.

11.

J.F.

19.12.2009.

12.

L.G.

27.11.2009.

13.

S.K.

21.09.2009.

14.

R.K.

17.12.2009.

15.

N.LJ.

25.06.2009.

16.

R.P.

26.04.2009.

17.

M.R.

15.10.2009.

18.

B.T.

07.01.2010.

19.

L.V.

21.06.2009.

20.

L.V.

12.10.2009.

21.

A.Ž.

01.04.2009.

              

                                                                                          

 

5.d Marina Maretić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM ROĐENJA

1.

J.B.

12.04.2009.

2.

M.B

22.05.2009.

3.

A.B.

02.07.2009.

4.

A.E.

02.10.2009.

5.

A.G.

06.06.2009.

6.

L.G.G.

14.03.2010.

7.

L.K.

11.04.2009.

8.

N.K.

13.08.2009.

9.

A.K.

02.11.2008.

10.

L.K.

20.12.2009.

11.

T.L.

16.10.2009.

12.

N.M.

14.07.2009.

13.

K.R.

07.09.2009.

14.

J.S.

21.07.2009.

15.

N.S.

21.07.2009.

16.

N.Š.

11.11.2009.

17.

A.Š.

25.12.2009.

18.

I.Š.

29.08.2009.

19.

L.V.

22.03.2009.

 

                                               

Juraj Dalmatinac

O njegovoj mladosti, školovanju i prvim radovima zna se vrlo malo. Godine 1441. dolazi u Šibenik ...

nauči više

Ponude

.
-Poziv na predstavljanje ponude - Odabrana Discover d.o.o. travel agency
.
.
.
.
.
-Poziv na predstavljanje ponude

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA 4.PŠ Bilice i Lozovac 

- u uži izbor ušle agencije Magellan -Split, Cromovens -Šibenik i Pražen -Brodarica.

-odabrana agencija Pražen - Brodarica
.
ŠKOLA U PRIRODI ČETVRTIH RAZREDA. u uži izbor ušli ponuđači: Turistička agencija Pražen - Šibenik, Turistička agencija Plautilla - Solin, Magellan - putnička agencija d.o.o. - Split.
Agencije će prezentirati svoje ponude na roditeljskom sastanku 14. veljače 2017. u 18. sati. u OŠ Jurja Dalmatinca.
- Odabrana Turistička agencija Plautilla - Solin.

JAVNI POZIV ZA MAJICE 2017. -odabran ponuđač Galeb d.d. Omiš
.
.
.
.
.

1. EKSKURZIJA 8.RAZREDA (SLAVONIJA)  -odabrana PLAUTILLA travet agency Solin
2. ŠKOLA U PRIRODI -HRVATSKO ZAGORJE -odabrana TA Cromovens Šibenik
3. JEDNODNEVNA UČIONIČKA NASTAVA - SPLIT -odabrana agencija Pražen
4. JEDNODNEVNI IZLET NP PLITVIČKA JEZERA  -odabrana putnička agencija Discover Dalmatia 
9. VIŠEDNEVNI IZLET (EKSKURZIJA)- odabrana travel agency PLAUTILLA
11. ŠKOLA U PRIRODI ČETVRTIH RAZREDA -(UŽI IZBOR -NIK, PRAŽEN, PLAUTILLA)

Kontakt podaci

OŠ Jurja Dalmatinca Šibenik
Stipe Ninića 27
HR - 22000 Šibenik

Ravnatelj: Tel.: +385 22 212-451

Tajnica:     Tel.: +385 22 212-452

                Fax: +385 22 219-131

Računovođa:

                Tel.: +385 22 200-410

Stručna služba:

                Tel.: +385 22 200-415

Knjižnica:  Tel.: +385 22 200-416

Porta:        Tel.: +385 22 200-417

e-mail : ured@os-jdalmatinca-si.skole.hr

Nastava

u školskoj godini 2020/2021.
za prvo polugodište završava za:
Countdown
expired