Nagrade priznanja

nagrade-priznanjaPregledajte nagrade i priznanja naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"... ...

pogledaj više

Aktualni projekti

Upoznajte aktualne projekte naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

Foto galerija

Pogledajte foto galeriju naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

Djelatnici škole po predmetima

 

Hrvatski jezik :

     Adriana Mikulandra

     Dijana Mikšić Labura

     Marina Maretić

Likovna kultura :

     Meri Višić 

Glazbena kultura :

     Zrinka Mikuličin

Engleski jezik :

      Ana Belamarić

     Marina Baranović

     Željka Periša-Perkov 

     Karolina Ejić

     Katarina Gabrilović -zamjena

 

Matematika :

     Ana Renje

     Marina Ilić

     Darija Štimac

Priroda - Biologija :

     Elza Žepina

     Nina Čeko Radovčić

Kemija :

     Elza Žepina

     Sofija Borac Itković

Fizika :

     Kasandra Vujić

Povijest :

     Miranda Marinović

     Viktorija Kolombo 

Geografija :

     Antonija Zorić

     Kristina Bumbak - Krešimir Puće (zamjena)

                                Mario Marman (zamjena)

 

Tehnička kultura :

     Mate Paić

Tjelesna i zdravstvena kultura :

     Mislav Štimac

     Damir Čular

Vjeronauk :

     č.s Ankica Delić

      Antonela Hajdić

      Perica Brkičić

      Petra Bralić 

      fra Ante Vukušić

 

Pravoslavni vjeronauk :

     Dušan Vuković

Talijanski jezik :

     Marina Baranović 

     Ana Sunara

     Katarina Gabrilović -zamjena

Njemački jezik :

     Slavka Đaković

 

Informatika :

     Siniša Stojnić

     Vedran Meštrović

Slovački jezik : 

Valentina Bungur

.

 

Razredna nastava :

     Eva Lovrić Žaja

     Ankica Mrvica 

     Franka Barić

     Marijana Rajčić

     Nataš a Vučenović

     Melita Polić

     Nevenka Maras

     Olga Lucić

     Dijana Radovčić

Razredna nastava Bilice :

     Josipa Bilušić Brailo

     Davorka Vrbičać Stošić

     Miranda Dujić

     Irma Vukičević

    

Razredna nastava Lozovac :

     Sanja Seferović

     Inge Maretić

     Nena Krnić

    Biserka Brkić

Posebni razredni odjel:

     Gordana Ninić-Šuško -učitelj defektologDjelatnici OŠ za balet i suvremeni ples

pri OŠ Jurja Dalmatinca

Suvremeni ples - ritmika

 

Antonija Dorbić 

Martina Terzić

 

Ana-Maria Bogdanović

Ana Jurić

 

Klasični balet

 

Miljenka  Mikulandra - vanjski suradnik

 

Marijana Marević Muslim


Korepeticija / Klavir

Tina Banovac

Borna Erceg

Kristina Pešić - vanjski suradnik


Glazba

Danka Oreb Jajac


Djelatnici

# Ime Titula Telefon
1 Natko Duvnjak, prof. Ravnatelj Tel.: +385 22 212 451
2 Željka Periša Perkov, prof. Zamjenica ravnatelja
3 Daniela Baranović Tajnica Tel.: +385 22 212 452
4 Mateja Dujić Računovodstvo Tel.: +385 22 200 410
5 Iva Junaković, dipl. psiholog Psiholog Tel.:022 200 415
6 Zorana Vrbičić, dipl. pedagog Pedagog Tel.: +385 22 200 415
7 Živana Bogdan Mandić Knjižničarka Tel.: +385 22 200 416
8 Porta Porta Tel.: +385 22 200 417
9 PŠ Lozovac Područna škola Tel.: +385 22 778 089
10 PŠ Bilice Područna škola Tel.: +385 22 335 877

J. Dalmatinac

O njegovoj mladosti, školovanju i prvim radovima zna se vrlo malo. Godine 1441. dolazi u Šibenik ...nauči više

Kontakt podaci

OŠ Jurja Dalmatinca Šibenik
Stipe Ninića 27
HR - 22000 Šibenik

Ravnatelj: Tel.: +385 22 212-451

Tajnica:     Tel.: +385 22 212-452

                Fax: +385 22 219-131

Računovođa:

                Tel.: +385 22 200-410

Stručna služba:

                Tel.: +385 22 200-415

Knjižnica:  Tel.: +385 22 200-416

Porta:        Tel.: +385 22 200-417

e-mail : ured@os-jdalmatinca-si.skole.hr

Nastava

u školskoj godini 2020/2021.
završava za:
Countdown
expired