Nagrade priznanja

nagrade-priznanjaPregledajte nagrade i priznanja naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"... ...

pogledaj više

Aktualni projekti

Upoznajte aktualne projekte naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

Foto galerija

Pogledajte foto galeriju naše osnovne škole "Jurja Dalmatinca Šibenik"...

pogledaj više

08
Srp

ODABRANI UDŽBENICI U 2021./2022. GODINI

ODABRANI UDŽBENICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/2022
        1.razred    
R. Br. Kat. Br. Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  3875 Hrvatski jezik PČELICA 1, POČETNICA I. DIO , Sonja Ivić, Marija Krmpotić Školska knjiga d.d. 49
  3875 Hrvatski jezik PČELICA 1, POČETNICA II. DIO Sonja Ivić, Marija Krmpotić Školska knjiga d.d. 49
  3927 Matematika MOJA  MATEMATIKA 1 Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Marijana Curić Alka script 1
  3870 Hrvatski jezik MOJ HRVATSKI JEZIK 1 radni udžbenik za učenje školskog formalnog  Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać Alka script 1
  3870 Hrvatski jezik MOJ HRVATSKI JEZIK 1 radni udžbenik za hrvatski jezik Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać Alka script 1
  3962 Priroda i društvo MOJA PRIRODA I MOJE DRUŠTVO 1 Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik Alka script 1
  3931 Matematika MATEMATIČKA MREŽA 1: udžbenik matematike
 s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole
Maja Cindrić,
Irena Mišurac, Sandra Špika
Školska knjiga d.d. 49
  3965 Priroda i društvo EUREKA 1, udžbenik Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša Školska knjiga d.d. 49
  3824 Engleski jezik New building blocks 1, udžbenik Čajo, Domljan Profil Klett d.o.o. 3
  4701 Pravoslavni
vjeronauk
PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 1, udžbenik Ljiljana Perišić-Bursać Prosvjeta d.o.o. 1
  4741 Informatika E- SVIJET 1 radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Nikolina Bubica, Ivana Ružić, Nikola Mihočka Školska knjiga d.d. 40
             
 2. razred 
R. Br. Kat. Br.  Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  4649 Engleski jezik NEW BUILDING BLOCKS 2, udžbenik engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer Profil Klett d.o.o. 48
  4703 Pravoslavni vjeronauk PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 2, udžbenik Ljiljana Perišić-Bursać Prosvjeta d.o.o. 1
  4678 Hrvatski jezik TRAG U PRIČI 2, udžbenik prvi dio Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski Profil Klett d.o.o. 22
  4678 Hrvatski jezik TRAG U PRIČI 2, udžbenik 2. dio Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski Profil Klett d.o.o. 22
  4671 Matematika SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 2, 1. dio udžbenik Marijana Martić, Gordana Ivančić, Anita Čupić, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar Profil Klett d.o.o. 22
  4671 Matematika SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 2, 2. dio udžbenik Marijana Martić, Gordana Ivančić, Anita Čupić, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar Profil Klett d.o.o. 22
  4662 Priroda i društvo POGLED U SVIJET  2 Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar Profil Klett d.o.o. 22
  4662 Priroda i društvo POGLED U SVIJET 2, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA, udžbenik 2. dio Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar Profil Klett d.o.o. 22
  4286 Hrvatski jezik ČITAM I PIŠEM 2 (RUKOPISNO PISMO I JEZIČNI UDŽBENIK) Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović Alfa d.d. 26
  4286 Hrvatski jezik ČITAM I PIŠEM 2, čitanka Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš, Vladimira Velički Alfa d.d. 26
  4321 Matematika MATEMATIKA 2, PRVI DIO udžbenik Josip Markovac, Danica Vrgoč Alfa d.d. 26
  4321 Matematika MATEMATIKA 2, DRUGI DIO udžbenik Josip Markovac, Danica Vrgoč Alfa d.d. 26
  4742 Informatika E- SVIJET 2, radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka Školska knjiga d.d. 48
  4381 Matematika Moja matematika 2 Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Nada Božičević Alka script 2
  4381 Matematika Moja matematika 2, 2. DIO Jagodić, Mrkonjić Alka script 2
  4405 Priroda i društvo MOJA PRIRODA I MOJE DRUŠTVO 2 Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik Alka script 2
  4375 Hrvatski jezik MOJ HRVATSKI JEZIK 2, radni udžbenik za učenje školskog rukopisnog pisma Jasminka Salamon, Vesna Šredl Alka script 2
  4375 Hrvatski jezik MOJ HRVATSKI JEZIK 2, radni udžbenik  Jasminka Salamon, Vesna Šredl Alka script 2
  4774 Priroda i društvo ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 2 Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina Školska knjiga d.d. 26
             
3. razred 
R. Br. Kat. Br.  Predmet   Autor Nakladnik Količina
  4650 Engleski jezik NEW BUILDING BLOCKS 3 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred osnovne škole, III. godina učenja Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović Profil Klett d.o.o. 55
  4743 Informatika E- SVIJET 3, radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka Školska knjiga d.d. 53
  4844 Hrvatski jezik ZLATNA VRATA 3 : integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u trećem razredu osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić Školska knjiga d.d. 36
  4800 Matematika MOJ SRETNI BROJ 3: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin Školska knjiga d.d. 36
  4748 Priroda i društvo EUREKA! 3 : udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša Školska knjiga d.d. 36
  4663 Priroda i društvo POGLED U SVIJET 3, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 1. dio Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar Profil Klett d.o.o. 19
  4663 Priroda i društvo POGLED U SVIJET 3, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 2. dio Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar Profil Klett d.o.o. 19
  4672 Matematika SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 3: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 1. dio Marijana Martić, Gordana Ivančić, Lorena Kuvačić Roje, Dubravka Tkalčec, Željana Lažeta Profil Klett d.o.o. 19
  4672 Matematika SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 3: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 2. dio Marijana Martić, Gordana Ivančić, Lorena Kuvačić Roje, Dubravka Tkalčec, Željana Lažeta Profil Klett d.o.o. 19
  4679 Hrvatski jezik TRAG U PRIČI 3:
 radni udžbenik hrvatskoga jezika za 3. razred osnovne škole, 1. dio
Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski Profil Klett d.o.o. 19
  4679 Hrvatski jezik TRAG U PRIČI 3: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 3. razred osnovne škole, 2. dio Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski Profil Klett d.o.o. 19
             
4. razred
R. Br. Kat. Br.  Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  5152 Engleski jezik NEW BUILDING BLOCKS 4, udžbenik Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Mia Šavrljuga Profil Klett d.o.o. 60
  5334 Hrvatski jezik  ZLATNA VRATA 4 : integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u trećem razredu osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić Školska knjiga d.d. 39
  5358 Hrvatski jezik TRAG U PRIČI 4,udžbenik 1. dio Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski Profil Klett d.o.o. 21
  5358 Hrvatski jezik TRAG U PRIČI 4, udžbenik, 2. dio Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski Profil Klett d.o.o. 21
  5307 Talijanski jezik PAROLANDIA 1. udžbenik Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti, Kristina Huljev Školska knjiga d.d. 12
  5234 Njemački jezik #DEUTSCH 1, radni udžbenik, 1. godina učenja, 4. razred Alexa Mathias, Jasmina Troha Školska knjiga d.d. 34
  5130 Glazbena kultura Glazbeni krug 4,udžbenik Ana Janković, Snježana Stojaković, Ružica Ambruš-Kiš Profil Klett d.o.o. 60
  4707 Pravoslavni vjeronauk PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 4 Ljiljana Perišić-Bursać Prosvjeta d.o.o. 2
  5018 Vjeronauk DAROVI VJERE I ZAJEDNIŠTVA, udžbenik Ivica Pažin, Ante Pavlović Kršćanska sadašnjost 55
  5356 Priroda i društvo POGLED U SVIJET 4, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA, udžbenik 1. dio Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Sanja Škreblin, Maja Jelić Kolar Profil Klett d.o.o. 21
  5356 Priroda i društvo POGLED U SVIJET 4, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA, udžbenik 2. dio Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Sanja Škreblin, Maja Jelić Kolar Profil Klett d.o.o. 21
  5254 Priroda i društvo EUREKA 4, udžbenik Sanja Ćorić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanac, Žaklin Lukša Školska knjiga d.d. 39
  5285 Matematika Matematička mreža 4 Maja Cindrić, Irena Mišurac, Anita Dragičević, Branka Pastuović Školska knjiga d.d. 14
  5357 Matematika SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 4, udžbenik 1. dio Marijana Martić, Gordana Ivančić, Jadranka Dunatov, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar Profil Klett d.o.o. 21
  5357 Matematika SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 4, udžbenik 2. dio Marijana Martić, Gordana Ivančić, Jadranka Dunatov, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar Profil Klett d.o.o. 21
  5298 Matematika MOJ SRETNI BROJ 4, udžbenik Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin Školska knjiga d.d. 25
             
        5. razred    
R. Br. Kat. Br.  Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  3828 Engleski jezik DIP IN 5 : udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja Suzana Ban Školska knjiga d.d. 55
  3972 Talijanski jezik RAGAZZINI.IT 2 : udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 2. godina učenja Nina Karković, Andreja Mrkonjić Školska knjiga d.d. 6
  3949 Njemački jezik MAXIMAL 2 : udžbenik njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole, druga godina učenja Giorgio Motta, Elzbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück, Mirjana Klobučar Profil Klett d.o.o. 41
  4708 Pravoslavni vjeronauk PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 5 Dejan Korceba Prosvjeta d.o.o. 1
  209 Matematika MATEMATIČKI SVIJET, udžbenik matematike 5 Romana Nakić Alka script 1
  1904 Hrvatski jezik MOJ SVIJET RIJEČI, udžb. 1. dio Draganić, Ružić, Stančić Alka script 1
  1904 Hrvatski jezik MOJ SVIJET RIJEČI, udžb. 2. dio Draganić, Ružić, Stančić Alka script 1
  1230 Priroda i društvo PRIRODA I JA, udžb Roberto Škara Alka script 1
  1903 Geografija Geografija 5, udžbenik Silvija Krpes Alka script 1
  3066 Povijest Put u prošlost 5, udžbemik Kovačić- Malbaša, Jugo - Superina Alka script 1
             
6. razred
R. Br. Kat. Br.  Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  4731 Engleski jezik DIP IN 6 : udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 6. godina učenja Maja Mardešić Školska knjiga d.d. 81
  4329 Geografija MOJA ZEMLJA 2 : udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić ALFA 22
  4602 Glazbena kultura GLAZBENI KRUG 6 : udžbenik glazbene kulture za šesti razred osnovne škole Ružica Ambruš-Kiš, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Snježana Stojaković, Zrinka Šimunović Profil Klett d.o.o. 23
  4769 Hrvatski jezik HRVATSKI BEZ GRANICA 6, I. I II. DIO: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika i književnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Pettö, Ksenija Budija Školska knjiga d.d. 24
  4849 Informatika INFORMATIKA+ 6 : udžbenik iz informatike za 6. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek Udžbenik.hr 26
  4803 Likovna kultura MOJE BOJE 6:udžbenik likovne kulture s višemedijskim materijalima Miroslav Huzjak, Kristina Horvat-Blažinović Školska knjiga d.d. 29
  4318 Matematika MATEMATIČKI IZAZOVI 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred - prvi dio Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Grgić ALFA 23
  4318 Matematika MATEMATIČKI IZAZOVI 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred - prvi dio Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Grgić ALFA 22
  4343 Povijest POVIJEST 6 : udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole Ante Birin, Tomislav Šarlija, Danijela Deković ALFA 24
  4812 Priroda PRIRODA 6 : udžbenik prirode s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić Školska knjiga d.d. 23
  4827 Tehnička kultura SVIJET TEHNIKE 6 : udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Josip Gudelj, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek Školska knjiga d.d. 26
  4462 Vjeronauk BIRAM SLOBODU: udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Mirjana Novak,
 Barbara Sipina
Kršćanska sadašnjost 16
  4716 Njemački jezik #DEUTSCH 3: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole, 3. godina učenja Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša Školska knjiga d.d. 50
  4820 Talijanski jezik RAGAZZINI.IT 3 : udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole, 3. godina učenja Nina Karković, Andreja Mrkonjić Školska knjiga d.d. 17
  4984 Hrvatski jezik SVJETLOST RIJEČI, 1. DIO, udžbenik Draganić, Ružić, Stančić Alka script 3
  4984 Hrvatski jezik SVJETLOST RIJEČI, 2. DIO, udžbenik Draganić, Ružić, Stančić Alka script 3
  4395 Matematika MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 6, udžbenik   Alka script 2
  4709 Pravoslavni vjeronauk PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 6, udžbenik Sanja Niklolić Prosvjeta d.o.o. 1
             
 7. razred
R. Br. Kat. Br.  Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  4737 Engleski jezik DIP IN 7: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole Višnja Anić, Božica Pavlinek Školska knjiga d.d. 60
  5261 Geografija GEA 3, udžbenik Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan Školska knjiga d.d. 60
  4717 Njemački jezik #DEUTSCH 4: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole, 4. godina učenja Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša Školska knjiga d.d. 36
  4821 Talijanski jezik RAGAZZINI.IT.4: udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole, 4. godina učenja Nina Karković,
 Andreja Mrkonjić
Školska knjiga d.d. 14
80 3817 Biologija BIOLOGIJA 7:
 udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole
Valerija Begić,
 Marijana Bastić,
 Ana Bakarić,
Bernarda Kralj Golub, Julijana Madaj Prpić
ALFA 4
  4710 Pravoslavni vjeronauk PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 7 Vuk Jovanović Prosvjeta d.o.o. 1
             
8. razred
R. Br. Kat. Br.  Predmet Naslov Autor Nakladnik Količina
  4282 Biologija BIOLOGIJA 8 Valerija Begić, Marijana Bastić, Julijana Madaj Prpić, Ana Bakarić ALFA 19
  5246 Engleski jezik DIP IN 8, udžbenik Olinka Breka Školska knjiga d.d. 69
  4752 Fizika FIZIKA OKO NAS 8: udžbenik fizike za osmi razred osnovne škole Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk Školska knjiga d.d. 18
  4621 Kemija KEMIJA 8: udžbenik iz kemije za osmi razred osnovne škole Roko Vladušić, Sanda Šimičić, Miroslav Pernar Profil Klett d.o.o. 18
  2952 Geografija Geografija 4, udžbenik Tomislav Jelić, Đuro Škrget Alfa d.d. 20
  5131 Glazbena kultura Glazbeni krug 8, udžbenik Ružica Ambruš-Kiš, Tomislav Seletković, Zrinka Šimunović Profil Klett d.o.o. 69
  5268 Hrvatski jezik HRVATSKI BEZ GRANICA 8, 1, I 2. DIO Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Pettö, Ksenija Budija Školska knjiga d.d. 69
  5340 Informatika  INFORMATIKA +8, udžbenik Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Dalia Kager, Vlasta Vlahović, Jasmina Purgar Udžbenik.hr d.o.o. 66
  5020 Vjeronauk UKORAK S ISUSOM, udžbenik Josip Periš, Marina Šimić, Ivana Perčić Kršćanska sadašnjost 58
  5300 Likovna kultura Moje boje 8: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak Školska knjiga d.d. 69
  4940 Matematika MATEMATIČKI IZAZOVI 8, 1. DIO Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić Alfa d.d.  69
  4940 Matematika MATEMATIČKI IZAZOVI 2. DIO Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić Alfa d.d. 69
  5235 Njemački jezik #DEUTSCH 5, udžbenik Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša Školska knjiga d.d. 16
  5278 Povijest KLIO 8: udžbenik povijesti s dodatnim digitalnim sadržajem u sedmome razredu osnovne škole Krešimir Erdelja, Igor Stojaković Školska knjiga d.d. 69
  4711 Pravoslavni vjeronauk PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 8, udžbenik Dragan Danilović Prosvjeta d.o.o. 1
  5308 Talijanski jezik Parolandia  5, udžbenik Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti, Kristina Huljev Školska knjiga d.d. 23
  5323 Tehnička kultura SVIJET TEHNIKE 8 : udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole Marino Čikeš, Vladimir Delić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević, Paolo Zenzerović Školska knjiga d.d. 69

pz-bilice

BILICE

ps-lozovac

 tel: 022/778-089

Donacija računala HEP-a.

LOZOVAC

Juraj Dalmatinac

O njegovoj mladosti, školovanju i prvim radovima zna se vrlo malo. Godine 1441. dolazi u Šibenik ...

nauči više

Kontakt podaci

OŠ Jurja Dalmatinca Šibenik
Stipe Ninića 27
HR - 22000 Šibenik

Ravnatelj: Tel.: +385 22 212-451

Tajnica:     Tel.: +385 22 212-452

                Fax: +385 22 219-131

Računovođa:

                Tel.: +385 22 200-410

Stručna služba:

                Tel.: +385 22 200-415

Knjižnica:  Tel.: +385 22 200-416

Porta:        Tel.: +385 22 200-417

e-mail : ured@os-jdalmatinca-si.skole.hr

Nastava

u školskoj godini 2021/2022.
završava za:


Countdown
expired